۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آزادی مطبوعات

مطبوعات آزادنند. کی میگه نیستند؟ ولی گلاب به رویتان بعدش اینجوری میشاشند به مطبوعات تا دلت سیاه بشه و سراغشون نری.

حرف هم بزنی، انجمن حمایت  از حیوانات را میندازن به جانت تا از شکرخواری خودت پشیمان شوی.


هیچ نظری موجود نیست: