۱۳۹۱/۳/۱۱

خر، خره یا آدم خره؟

از قدیم گفتن که خدا خر را شناخت و به خاطر همین هم شاخش نداد.
حالا شما بگید، توی این عکس خر کدومشه؟
به زودی قسمت دوّم بیدار شدم را براتون مینویسم که بفهمید چی‌ بر سرم آمد.